Poplatok za štúdium v ZUŠ

01.04.2021

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení ZUŠ vo Voderadoch, po schválení Obcou Voderady, zrušilo poplatok žiakom školy (školné) za obdobie február až jún 2021. Žiaci, ktorí majú uhradený prvý polrok, môžu ďalej bez platenia pokračovať v štúdiu až do konca školského roka. Odpustenie poplatku je jednorazové, to znamená, že od septembra 2021 budeme opäť vyberať školné v štandardnom režime. Toto opatrenie je platné pre žiakov v dištančnej aj prezenčnej forme štúdia.

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ