Polročný výpis známok

25.01.2019

Žiaci navštevujúci ZUŠ vo Voderadoch budú mať čoskoro za sebou prvý polrok školského roka 2018/2019. Ako sa im počas uplynulých mesiacov darilo sa ukáže na výpise známok, ktoré si naši žiaci prevezmú od triednych učiteľov. Žiaci si výpis známok môžu prevziať u svojich triednych učiteľov od štvrtka 31.januára 2019.

Výpisy známok nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje sama škola, respektíve triedny učiteľ. Ak však rodič písomne požiada, škola mu môže vydať aj riadne polročné vysvedčenie.