OZNAM

26.05.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, v ostatných dňoch ste boli informovaní, že od 1. júna sa spúšťa vyučovanie v materských a základných školách. Naša umelecká škola aj z tohto dôvodu zisťovala záujem žiakov o nástup do školy, v prípade že by sa mohli otvoriť aj základné umelecké školy. Informáciu o podmienkach otvárania ZUŠ sme očakávali zo strany ministerstva školstva už v pondelok 25. mája, avšak do dnešného dňa ministerstvo školstva nezverejnilo rozhodnutie (opatrenie), či a za akých podmienok budeme môcť základnú umeleckú školu od 1. júna otvoriť. Veríme, že ministerstvo školstva takéto opatrenie vydá ešte tento týždeň, v opačnom prípade by sme štandardné vyučovanie v mesiaci jún 2020 nemohli obnoviť.

Ďakujeme rodičom za porozumenie a trpezlivosť, hneď ako budeme mať viac informácií, zverejníme ich na webstránke školy.

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy