OZNAM

21.02.2019

Vážení rodičia, v piatok 22.februára 2019 bude vyučovanie v ZUŠ prebiehať podľa štandardného rozvrhu hodín. Prosíme rodičov, aby prípadnú neúčasť svojho dieťaťa na vyučovaní nahlásili učiteľovi v zuš. Kontaktné údaje na učiteľov nájdete v sekcii UČITELIA.

Za porozumenie ďakujem

Michal Matejčík