OZNAM - zbierame prihlášky na nasledujúci školský rok

05.04.2022

Vážení rodičia, ak vaše dieťa bude v školskom roku 2022/2023 pokračovať v štúdiu v základnej umeleckej škole, je potrebné najneskôr do 6. mája 2022 odovzdať vyplnenú prihlášku spolu s čestným vyhlásením. Ak vaše dieťa navštevuje viac umeleckých odborov je potrebné vyplniť oba dokumenty za každý odbor zvlášť.
Prihlášku spolu s čestným vyhlásením prosím odovzdajte učiteľom hlavného predmetu alebo priamo riaditeľovi umeleckej školy. Neposielajte nám dokumenty e-mailom.
Prijímacie pohovory pre nových žiakov budú na prelome mesiacov máj/ jún.