OZNAM – Tanečný odbor !!!

20.08.2019

Vážení rodičia,

ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2019/2020 neotvorí tanečný odbor. Na štúdium tanca sa nám prihlásil veľmi malý počet detí. Z tohto dôvodu nedokážeme vytvoriť skupiny s požadovaným počtom detí. Ak by bol v budúcnosti o tanečný odbor väčší záujem, určite sa o otvorenie tohto odboru pokúsime.

Keďže však viem, že viacerí z Vás zvažovali v prípade neotvorenia tanečného odboru dieťa prihlásiť aj na iný odbor v umeleckej škole, ponúkame Vám možnosť prehlásiť svoje deti do literárno-dramatického odboru. V tomto umeleckom odbore deti prioritne netancujú, avšak okrem dramatickej prípravy absolvujú aj javiskový pohyb s prvkami tanca.

V prípade, že by ste o túto alternatívu mali záujem, je potrebné nás kontaktovať najneskôr do piatka 6.septembra 2019. V prípade, že na takéto riešenie pristúpite, nebude potrebné vypĺňať novú prihlášku. Postačovať bude iba nanovo vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré bude pre Vás k dispozícii v budove ZUŠ vo Voderadoch.

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0908 477 401 alebo e-mailom zusvoderady@gmail.com

Ďakujem za porozumenie

Michal Matejčík - riaditeľ