Nová škola - nové pravidlá

11.04.2018

Vážení rodičia, v najbližších dňoch Vám deti domov prinesú prihlášku na štúdium v zuš na školský rok 2018/2019. Nakoľko od budúceho školského roka bude umelecká škola sídliť v nových priestoroch, rád by som Vás v predstihu upozornil na niektoré zmeny vo fungovaní a organizovaní vyučovania.

  • Žiaci navštevujúci ZUŠ vo Voderadoch sa od nového školského roka budú musieť sami individuálne presúvať z budovy ZŠ do budovy ZUŠ. Nie je v možnostiach našich učiteľov, aby si deti brali zo školského klubu, ako tomu bolo doposiaľ.
  • Všetci žiaci hudobného odboru budú okrem hodín hlavného predmetu povinne raz do týždňa navštevovať kolektívne vyučovanie hudobnej náuky.
  • Žiaci, ktorí majú záujem študovať rozšírené vyučovanie vo výtvarnom odbore (hrnčiarstvo), musia povinne navštevovať aj hodiny výtvarnej výchovy (maľba, kresba, grafika).
  • Rozšírené vyučovanie (hrnčiarstvo) bude možné až od tretieho ročníka štúdia výtvarnej výchovy.

Verím, že nám napriek plánovaným zmenám zachováte priazeň.

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .