OZNAM – vstup do budovy školy

27.08.2021

Vážení rodičia,

podmienkou vstupu žiaka do priestorov umeleckej školy, ako aj jej elokovaných pracovísk, je aj naďalej potvrdenie o bezinfekčnosti žiaka. Prosíme Vás preto, aby žiaci pri príchode do školy odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, alebo si ho vyplnili pred príchodom cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie musí podpísať zákonný zástupca žiaka.

Do budovy školy žiaci vstupujú s prekrytím horných dýchacích ciest a s vydezinfikovanými rukami.

Do školy okrem žiakov a zamestnancov školy nesmú vstupovať žiadne ďalšie osoby bez povolenia riaditeľa školy.

Ďakujeme za porozumenie.