OZNAM - od pondelka otvárame školu

07.01.2022

Vážení rodičia, od pondelka 10. januára 2022 bude vyučovanie v základnej umeleckej škole realizované vo všetkých umeleckých odboroch prezenčnou formou. Žiaci, respektíve zákonní zástupcovia, musia pri nástupe odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo stačí odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.
Michal Matejčík