Opatrenia platné od 12. októbra 2020

11.10.2020

Vážení rodičia, od pondelka 12.októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinová výučba v ZUŠ prezenčnou formou. Táto informácia sa týka literárno-dramatického odboru, výtvarného odboru (aj keramika). V hudobnom odbore sa ruší len hudobná náuka.

Vyučovanie v hudobnom odbore bude fungovať v štandardnej forme. Kolektívne vyučovanie budeme realizovať prostredníctvom online vyučovania cez aplikáciu ZOOM. Online vyučovanie bude realizované podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/