OD PONDELKA OTVÁRAME VŠETKY ODBORY V ZUŠ

12.05.2021

Vážení rodičia, vzdelávanie v ZUŠ vo Voderadoch bude od 17.mája 2021 prebiehať vo všetkých odboroch a predmetoch prezenčne. Test žiaka ani zákonného zástupcu sa nevyžaduje. Pred nástupom do ZUŠ prosíme odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe), alebo ho môžete odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.
V priestoroch školy je povinné nosiť rúško. Pri vstupe do budovy umeleckej školy si budú žiaci dezinfikovať ruky, v prípade, že má vaše dieťa alergiu na dezinfekčné prostriedky, je nutné, aby si prinieslo vlastný dezinfekčný prípravok.

Rodičom a iným osobám je vstup do budovy školy aj naďalej zakázaný! 

V prípade zistenej pozitivity, alebo karantény bezodkladne kontaktovať triedneho učiteľa a riaditeľa školy (0908 477 401)