Objavuj a spoznaj tajomstvá hudby: Základy v kocke (Janka Mikušová)

19.04.2020

Milí hudobníci,

na internete som pre vás našla zaujímavé videá, vďaka ktorým si môžete preopakovať základy hudobnej náuky a prípadne sa aj niektorí z vás naučiť niečo nové.

Prajem vám príjemný čas strávený s hudbou. A veľa zábavy.

Pre mladšie deti: Hudobná abeceda, noty a pomlčky

Tomáš Staš, hudobná náuka Pš 1 časť 1. - stručné video

Tomáš Staš, hudobná náuka Pš 1 časť 2. - stručné video

Hudobná náuka 1,2 ročník SZUŠ Medvedzie Tvrdošín

Poznávání not