Objavuj a spoznaj tajomstvá hudby: Hudobná morzeovka 1 (Janka Mikušová)

22.05.2020

Milí hudobníci,

hoci to nie je vôbec jednoduché, aj pri samoštúdiu hudby môžeme rozvíjať svoju tvorivosť a hudobné nadanie. Dôležité je nenechať sa odradiť výzvami a prekážkami, s ktorými sa na tejto ceste stretneme a nevzdať to. Aby sa vám po tejto ceste kráčalo o čosi ľahšie, aj v tomto príspevku vám ponúkam svoju pomoc a inšpiráciu.

Znovu sa zamerajme na jednu z kľúčových schopností hudobníkov a tou je rozvíjanie hudobného sluchu. Učme sa počúvať sústredene, či už skladby, ktoré sú hrané naživo alebo si ich pustíme z prehrávača. Učme sa počúvať sústredene najmä hudbu, ktorú sami hráme. Učme sa pozorne rozlišovať a rozumieť znejúcej hudbe. Učme sa znejúcu hudbu aj zapísať. Ako sa to naučiť? Ani v tomto náročnom čase nemusíme bezradne zalamovať rukami a prešľapovať na mieste.

Keď počúvate akúkoľvek skladbu, či už z tých, ktoré sme tu zverejnili v našich príspevkoch pre hudobníkov, alebo ktoré si sami vyhľadáte cez internet napr. na You Tube, či počujete znieť v rádiu, nevnímajte hudbu len ako zvukovú kulisu. Započúvajte sa do skladby, ktorá sa vám páči tak, že si všímate: Aké dojmy, pocity a predstavy vo vás skladba vyvoláva? Aká je skladba, ktorú počúvate? Pripadá vám veselá, či smutná, žartovná alebo vážna, ohnivá, či jemná, živá alebo pokojná, pomalá, či rýchla, temná, či svetlá? Podobných prirovnaní by sme našli oveľa viac. Ako by ste skladbu výstižne charakterizovali vlastnými slovami? Skúste svoje dojmy a predstavy vyjadriť tvorivým spôsobom - napríklad nakresliť.

Ak sa na takýto prístup k hudbe dáte, váš zážitok z počúvania a hry hudby sa postupne za istý čas zintenzívni a prehĺbi a z hudby budete mať väčšiu radosť. Viac sa dotkne vášho srdca.

Jednou z vlastností hudby, ktorá je pre nás hudobníkov rôzne náročnou výzvou je rytmus a s tým spojené rozvíjanie schopnosti rytmického cítenia. Učme sa rytmom rozumieť. Učme sa ich pozorne počúvať a sluchom rozlišovať. Učme sa ich hrať, bubnovať, tlieskať, spievať... Učme sa ich zapísať. Učme sa sami rytmy tvoriť. Pre vlastnú radosť z hudby a tvorivú sebarealizáciu. A najmä sa nenechajme odradiť, keď sa nám hneď všetko nepodarí bezchybne.

Ako sa to učiť? Znovu nemusíme bezradne zalamovať rukami a prešľapovať na mieste. K už zverejneným príspevkom na tomto webe, nielen mojim ale aj mojich kolegov, pridávam ďalšiu kvapku do tohto tvorivého a inšpirujúceho prúdu.

Túto kvapku plnú cvičení nájdete v prílohe. Pokračovanie nabudúce vo vyššom leveli.

Prajem vám radosť z tvorenia a príjemné chvíle strávené s hudbou. A keď budete potrebovať s hudobnými záležitosťami pomôcť, pokojne sa nám - vašim učiteľom ozvite.