Objavuj a spoznaj tajomstvá hudby: Hry s rytmami (Janka Mikušová)

29.04.2020

Milí hudobníci,

prostredníctvom videí v tomto príspevku si môžete preopakovať hodnoty nôt podľa ich dĺžky a precvičiť si vlastné rytmické cítenie hravým spôsobom podľa príkladov z videa alebo takých, ktoré si sami vytvoríte.

Nezabudnite si vlastné nápady zapísať do nôt: Zvoľte najprv vhodné taktové označenie a zapíšte ho na začiatok príkladu. Treba si určiť, na koľko dôb budete počítať jeden takt. Potom vymýšľajte, aké zaujímavé kombinácie rôzne alebo rovnako dlhých tónov, ktoré už poznáte, usporiadate do príkladu. Ak chcete, použite pomlčky. Nezabudnite rozdeliť skupinky nôt a pomlčiek do taktov a oddeliť ich taktovými čiarami. Skontrolujte si po sebe, či vám počet dôb v každom takte správne vychádza. A aká taktová čiara patrí na záver príkladu alebo skladby?

Vytvorené príklady si môžete vytlieskať, zadupať, či zabubnovať rukami o stehná, prstami o stôl alebo aj vďaka kreatívnym tipom z videa zamuzicírovať na hudobných nástrojoch vytvorených z vhodných predmetov, ktoré nájdete doma. A o tom, že aj s použitím obyčajných predmetov je možné vytvoriť zaujímavú hudbu, prejaviť kreativitu a svoje majstrovstvo, sa môžete presvedčiť a inšpirovať v jednom z videí.

V prílohe tohto príspevku nájdete aj Zábavnú rytmickú výzvu, ktorú som pre vás vytvorila. Výzva spočíva v tom, aby jeden hudobník zvládol rytmický dvojhlas. Skúste sa s tým popasovať. S trpezlivosťou, sústredením a najprv jednohlasne a v pomalšom tempe. Užijete si aj kopec srandy. A možno vás to inšpiruje k vytvoreniu si vlastného podobného cvičenia alebo do hry zapojíte hudobne zdatného parťáka a vytvoríte rytmické duo. V cvičení sú vysvetlené potrebné veci čo a ako robiť, aby ste ho zvládli.

Prajem vám príjemný čas strávený s hudbou. A veľa zábavy.

Základné rytmické hodnoty

Ako vyskladať vlastné rytmy

Učíme sa rytmus pomocou pohárov

Hudobné nástroje, ktoré nájdeš (takmer) v každej domácnosti

Incredible street drummer in Rome (Dario Rossi)