Škola stále ZATVORENÁ!!!

05.02.2021

AKTUALIZOVANÉ 6. februára 2021

Vážení rodičia, nakoľko sa Trnavský okres podľa "COVID AUTOMATU" nachádza v čiernej fáze, nie je možné realizovať avizované otvorenie školy. Vzdelávanie vo všetkých odboroch a predmetoch bude naďalej realizované formou dištančného vzdelávania.
Vážení rodičia, od pondelka 8. februára 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch.

Povolená je len individuálna forma štúdia okrem dychových hudobných nástrojov, a to len pre žiakov, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.
Dychové nástroje, výtvarný odbor (aj keramika), literárno-dramatický odbor, hudobná náuka ako aj individuálna forma štúdia starších žiakov budú naďalej realizované dištančnou formou.
Podmienkou nástupu je priniesť čestné prehlásenie o negatívnom teste na ochorenie Covid-19 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy