Návrat do ZUŠ od 26.4.2021

22.04.2021

Vážení rodičia, od 26. apríla 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov) a keramickom ateliéri pre žiakov 1.-9. ročníka základnej školy ako aj študentov stredných škôl.

Podmienkou nástupu je:

  • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom, prípadne výnimka z testovania (žiaci prvého stupňa)
  • negatívny test žiaka, prípadne výnimka z testovania (žiaci druhého stupňa, študenti stredných škôl)

Pred nástupom žiaka/študenta do ZUŠ je potrebné odovzdať požadované dokumenty, prípadne ich odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage (Žiadosti/vyhlásenia) "čestné prehlásenie, ktorého prílohou sú kópie negatívnych testov (rodič, žiak), prípadne výnimky".

Toto potvrdenie sa bude posielať každý týždeň až do odvolania.

Výtvarný a literárno-dramatický odbor bude naďalej realizovaný dištančne. 

Mgr. art. Michal Matejčík