Návrat do ZUŠ od 2.novembra

01.11.2021

Vážení rodičia, pred nástupom do umeleckej školy je nutné poslať cez EduPage Potvrdenie o bezpríznakovosti, nie staršie ako 24 hodín! Prosíme Vás o pravidelné sledovanie oznamov, ktoré posielame cez EduPage.
Ďakujeme za porozumenie

Michal Matejčík