NAUČ SA HRAŤ NA GITARE

25.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že v školskom roku 2021/2022 budeme mať priestor pre žiakov, ktorí majú záujem rozvíjať svoj talent v hudobnom odbore v predmete hra na gitare.

Naša škola má vynikajúce materiálno-technické vybavenie, žiaci majú možnosť hrať na kvalitných školských gitarách. V gitarovej triede sa žiaci zoznámia aj s hrou na elektrickej gitare, poprípade basovej gitare. Okrem sólovej hry na nástroji žiaci navštevujú aj predmet komorná hra. V minulosti sme vďaka tejto forme vzdelávania vytvorili pop-rockovú kapelu, gitarový kvintet, ako aj hudobné teleso zložené z gitár, dychových nástrojov, klavíra a akordeónu. Hudobné telesá vytvorené v rámci gitarového oddelenia pravidelne vystupujú na školských koncertoch, obecných podujatiach, ako aj na letných festivaloch v rámci nášho regiónu...

V prípade, že zvažujete prihlásiť svoje dieťa na gitaru je možné prísť si prezrieť priestory, poprípade sa poradiť priamo s učiteľom predmetu hra na gitare Csabom Köbölom.

Tešíme sa na vás...

Hra na gitare:

,,Gitara v súčasnosti patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Spája v sebe prednosti nástroja melodického i akordického. Je nástrojom so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých hudobných žánroch. Táto skutočnosť vychádza z bohatej interpretačnej a nástrojárskej tradície a gitarovej literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia.

Ciele a prostriedky na ich dosiahnutie uvedené vo vzdelávacom programe zabezpečujú uplatnenie absolventov v amatérskych i profesionálnych kapelách, ako aj v iných hudobných telesách, čím otvárajú ďalšie možnosti pre štúdium."