LDO - základné informácie

01.09.2021

Milí rodičia a žiaci literárno- dramatického odboru LDO

Divadelná sezóna sa u nás pomaličky začína a všetci sa už tešíme na nových spolužiakov, na nové výzvy a nové divadelné zážitky. Starší divadelníci sa môžu tešiť na starú Antiku a hru pod názvom Perzefóna. V grécku zostaneme i u mladších žiakov konkrétne sa zastavíme u Ezopa, kde jednu jeho bájku zdramatizujeme. Môcť nahliadnuť do sveta starovekých Grékov a Antiky to je téma našej divadelnej sezóny.

Pre skvalitnenie vyučovania milí rodičia Vás žiadame, aby si deti pravidelne nosili na vyučovanie:

 • prezuvky vhodné na pohyb, oblečenie vhodné na pohyb /ideálne v deň LDO by mohli už ísť do školy tak oblečené, aby sme predišli zdĺhavému prezliekaniu/
 • slovníček, voda
 • podsedák potrebujeme najmä kvôli aktivitám na podlahe, je možné si ho odložiť do skrinky

Rozvrh hodín: Vyučovanie LDO bude prebiehať v pondelok

/Príchod a odchod žiakov si zabezpečujú rodičia. V priebehu prvých týždňov môže pomôcť učiteľ s príchodom na prvé zorientovanie sa./ 

Mladší žiaci, 1. Skupina: 13:30-15:00

 • Beláková Karolína
 • Beňovská Ella
 • Bučeková Timea
 • Ivančíková Lucia
 • Klačmanová Lucia
 • Ladický Lea
 • Igor Méri
 • Orlická Eliška
 • Silný Sebastián
 • Nina Soukupová
 • Tomanová Margaréta

Starší žiaci, 2. Skupina: 15: 00- 17:00

 • Patrícia Dobišová
 • Chnapková Nela
 • Karczubová Rebeka
 • Karczubová Renáta
 • Matyášová Stella
 • Mníchová Mária
 • Andrea Tomčíková
 • Tamara Tomčíková
 • Alexandra Smolová
 • Lea Vaňová