Literárno dramatický odbor

25.09.2019

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie v literárno-dramatickom odbore bude dňa 10.10.2019 z technických príčin zrušené. Vyučovanie bude deťom nahradené v náhradnom termíne a to v piatok 25.10.2019. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Mgr. art. Barbora Bazsová