Ldo ide na súťaž!

24.02.2020

Po viacmesačnom nacvičovaní predstavenia. Sa Divadielko na dlani z Voderad 27.februára 2020 chystá na súťaž. Deti v súbore sa už nevedia dočkať. Držte nám palce.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.