HURÁ, JUPÍ! DO ŠKOLY SA KAŽDÍ RÚTI!

24.08.2017

Literárno-dramatický odbor otvára svoju novú divadelnú sezónu. Moje milé žiačky - šikovnice, začína sa školský rok v ktorom sa na vás opäť veľmi teší vaša pani učiteľka Barborka Bazsová. Do nového školského roka som si pre Vás pripravila nové veľmi zaujímavé projekty.

Hovorí vám niečo meno John Tolkien? Možno áno a možno nie, pán Tolkien bol pán spisovateľ s obrovskou fantáziou. Napísal neobyčajnú knihu "Listy otca Vianoc", ktorú napísal predovšetkým pre svoje vlastné deti, no venoval ju aj všetkým deťom na celom svete. Kniha Listy otca Vianoc nie je dodnes preložená do slovenčiny, a dokonca toto dielo na Slovensku žiadne divadlo neinscenovalo. Ak sa nám teda toto dielo podarí naštudovať bude to zároveň SLOVENSKÁ PREMIERA.

Druhým veľkým projektom bude divadelná hra s názvom "ZUBY VYCER".      V tejto detskej hre sa zameriame na smiech. Budeme sa snažiť rozosmiať deti v škôlke, škole a samozrejme aj našich rodičov. Zažijeme veľa, veľa srandy a zábavy.

POZOR !!! POZOR !!! UPOZORNENIE

Všetkým deťom sa dáva na známosť, že sa ešte stále môžu prihlásiť do umeleckej školy. Ak sa chcete zdokonaliť v umeleckom prejave, a stať sa súčasťou detského divadelného kolektívu príďte si čím skôr pre prihlášku. Príďte, dvere sú vám otvorené.

Barborka Bazsová

.