Hudobný výlet do minulosti: 17. storočie Pachelbel verzus Praetorius (Janka Mikušová)

09.04.2020

Milí hudobníci,

tentoraz som sa rozhodla vybrať sa v hudbe na cestu časom. Tá do minulosti je možná, nie je záležitosťou science fiction. Dnes vo svete pôsobí veľa kvalitných muzikantov, ktorí sa zaoberajú štúdiom hudby rôznych štýlových období a dobovej interpretačnej praxe a preberajú vedomosti a skúsenosti tých, ktorí po tejto ceste kráčali pred nimi a zanechali im bohatstvo svojej práce. Týmto úsilím, ktoré je neraz mravenčou a niekedy aj detektívnou prácou (pri hľadaní a štúdiu pôvodnej hudobnej literatúry a dobových teoretických prameňov), sa pokúšajú oživiť hudbu čo najhodnovernejšie tak, ako mohla znieť v dávnych i menej dávnych časoch. V hudobných kruhoch tomu hovoríme poučená interpretácia starej hudby. Na niekoho, kto sa s takýmto prístupom k hudbe stretáva prvý raz, môže vypočutá skladba pôsobiť úplne inak, než hudbu poznal doposiaľ a bol zvyknutý počúvať. Akoby vstúpil do nového, neznámeho sveta. Hudobníci neraz svojim poslucháčom ponúkajú aj nevšedný vizuálny zážitok koncertom na dobových historických nástrojoch (ich kópiách), v krásnych historických priestoroch kultúrnych pamiatok, vystúpením v historických kostýmoch, či v netradičných priestoroch, hoci aj vonku pri mori.

Týmto výletom do hudobnej minulosti som pre vás pripravila duel dvoch nemeckých skladateľov: neskoro renesančného Michala Praetoria zo začiatku 17. storočia a mnohým ľuďom viac známeho skladateľa vrcholného baroka (približne druhá polovica 17. storočia) Johanna Pachelbela. Obaja žili a tvorili v 17. storočí avšak v rôznych dekádach. Vďaka tomu môžeme spoznať, ako sa hudba v priebehu vekov menila a vyvíjala, aká bola rozmanitá. Jej rozmanitosť vám demonštrujem nielen z pohľadu vývoja v čase, ale aj z hľadiska jej funkcie, akú v danej dobe zastávala. Od Johanna Pachelbela si vypočujete dôstojnú, rozjímavú a krásnu skladbu Canon in D (ktorá sa dnes často hráva pri svadobných obradoch) a v kontraste k tomu som zvolila dobovú popmusic Michaela Praetoria, na ktorú sa ľudia zabávali a tancovali na začiatku 17. storočia.

Ak vás táto hudba osloví, môžete sa vybrané skladby naučiť hrať na flaute alebo klavíri (pre tých zdatnejších, minimálne tretiakov ZUŠ a starších) alebo si spríjemniť deň počúvaním krásnej hudby, ktorá vás môže inšpirovať a vniesť pokoj do prežívania dnešných dní.

Pekný zvyšok dňa ti prajem. A aj zmysluplné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa dobrej hudby a rodinnej pohody.

J.