Hudobná náuka (Vierka Hovancová)

18.04.2020

Vitajte, milí naši malí hudobníci. Dnes si predstavíme HUDOBNÉ NÁSTROJE zaujímavou a veselou formou.

Ktoré z hudobných nástrojov ste poznali ? Zapíšte si ich všetky do zošita.
Vaša Viera Hovancová