Hra na gitare - dištančné úlohy

24.09.2020

Dištančnáúloha

24., 25. september 2020

IV. ročník:

S. Lacuška

Opakovanie:

Stupnice Durové cez 2 oktávy (C,G, - 2. poloha) (D, A - 5. poloha)

I. ročník:

S. Krivosudská

Opakovanie

Nácvik skladby: Ľudová pieseň s variáciami - Ej, hop, hop

II. ročník (druhá časť):

A. Beňovský

Opakovanie:

 • Rozcvička : veľké barré akordy + pomenovanie akordov
 • Etuda sextoly - Sextola (definícia) : Rytmická skupina šiestich nôt

II. ročník (druhá časť): N. Furucová

 • Rozcvička : velké barré akordy + pomenovanie akordov
 • Etuda sextoly

Sextola (definícia): Rytmická skupina šiestich nôt

IV. ročník (druhá časť):

D. Konyárik

 • Stupnice molové nájdeš v knihe J. Jirmal - strana 54 (a - mol)
 • (T, S, D, D7,T) - zahrať dvomi spôsobmi
 • Opakovať: Anonym - Walscher tante

II. ročník

A. Rajniak

Opakovanie z predošlého ročníka:

 • Hra na prázdnych strunách - d, A, E (4., 5., 6., struna)
 • Hra na basových strunách - cvičenia 1., 2. 3.
 • Po osvojení cvičení s palcom: Dvojhlasné cvičenie ( 1., 2., 3., 4.,)

E. Čičmišová.

Opakovanie:

 • Tóny na tretej strune - tóny, cvičenie, ľudová pieseň - Spievanky

P. Zachar

Opakovanie:

Predošlá skladba zadaná cez web stránku školy:

 • Tóny na tretej strune - tóny, cvičenie, ľudová pieseň - Spievanky,

B. Kováč

Opakovanie:

 • základy notopisu
 • Technické cvičenie s pravou rukou