Hra na gitare

24.08.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

ZUŠ vo Voderadoch vám oznamuje, že v školskom v roku 2020/2021 otvárame priestor žiakom, ktorí majú záujem sa realizovať v hudobnom odbore v predmete: Hra na gitare.

Srdečne očakávame každého kto má o štúdium hry na gitare záujem.

Pri výučbe je pre každého žiaka zabezpečený kvalitný hudobný nástroj a materiálno technické vybavenie potrebné k štúdiu. V prípade záujmu si môžete prísť pozrieť priestory ZUŠ a tak sa oboznámiť s potrebnými informáciami o štúdiu.

Hra na gitare:

,,Gitara v súčasnosti patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Spája v sebe prednosti nástroja melodického i akordického. Je nástrojom so všestranným využitím, uplatňujúci sa vo všetkých hudobných žánroch. Táto skutočnosť vychádza z bohatej interpretačnej a nástrojárskej tradície a gitarovej literatúry, obsahujúcej všetky štýlové obdobia. Vhodný vek na prijatie na základnú umeleckú školu je šesť rokov. Prijatie starších žiakov je tiež možné. Žiaci musia spĺňať základné podmienky: mať požadované hudobné nadanie, fyzické a psychomotorické predpoklady pre hru na nástroji. Anatomickým danostiam detí je nutné prispôsobiť veľkosť gitary.

Ciele a prostriedky na ich dosiahnutie uvedené vo vzdelávacom programe zabezpečujú uplatnenie absolventov v amatérskych i profesionálnych kapelách aj v iných hudobných telesách a otvárajú ďalšie možnosti pre štúdium. ´´

V prípade, že máte záujem svoje dieťa prihlásiť do ZUŠ vo Voderadoch je potrebné doručiť vyplnenú prihlášku, čestné vyhlásenie a GDPR súhlas.

Ďalšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle 0908 477 401 alebo e-mailom ( zusvoderady@gmail.com)