Hra na zobcovej flaute (Boris Červeňanský)

28.04.2020

Milí rodičia, milí žiaci študujúci predmet hra na flaute,

napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať na hodinách flauty v umeleckej škole, môžete si skladby a cvičenia precvičovať v domácom prostredí. Aby bolo samoštúdium pre Vás jednoduchšie, pripravil som si pre Vás nahrávky, ktoré môžu slúžiť aj ako príklad, aj ako sprievodná hudba. Odporúčam, aby si deti skladbičku najskôr vypočuli, samostatne nacvičili a následne skladbu zahrali spolu s nahrávkou. Takýmto spôsobom dokážu žiaci veľmi rýchlo a správne nacvičiť skladby so správnou intonáciou a rytmom.

Nahrávky si môžete stiahnuť naraz v jednom dokumente: