ELOKOVANÉ PRACOVISKO V KRIŽOVANOCH NAD DUDVÁHOM

05.05.2021

Vážení rodičia, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že od septembra 2021 otvorí naša umelecká škola nové elokované pracovisko v obci Križovany nad Dudváhom. Pracovisko umeleckej školy bude sídliť v areáli základnej školy.

Prijímacie pohovory pre nových žiakov budeme realizovať 8. júna 2021 v budove ZŠ Križovany nad Dudváhom v čase od 14:00 do 16:30 (v prípade veľkého záujmu sa čas predĺži).

V prvom roku plánujeme otvoriť nasledovné umelecké odbory a predmety:

  • HUDOBNÝ ODBOR - hra na klavíri, hra na flaute, hra na priečnej flaute.
  • VÝTVARNÝ ODBOR - maľba, kresba, grafika

V prípade, že máte záujem prihlásiť svoje dieťa na štúdium v základnej umeleckej škole, bližšie informácie Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom:

  • +421908477401
  • zusvoderady@gmail.com

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas prijímacieho pohovoru na mieste, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky školy a priniesť na pohovor vyplnenú.

*v prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na štúdium do obidvoch umeleckých odborov, je potrebné kompletne vyplniť prihlášku a čestné vyhlásenie pre každý odbor zvlášť.

** rodič novo prijímaného žiaka musí vyplniť aj GDPR súhlas.

Poplatok za štúdium sa uhrádza až v mesiaci september:

  • Hudobný odbor: 35€ / polrok
  • Výtvarný odbor: 35€ / polrok