NOVÁ SÚŤAŽ PRE HUDOBNÍKOV (Csaba Köböl)

04.05.2020

Milí žiaci navštevujúci hudobný odbor v ZUŠ vo Voderadoch, prichádzame s druhým kolom hudobných hádaniek. Prvé kolo súťaže sa stretlo s veľkým záujmom a preto sme si pre Vás opäť pripravili niekoľko zaujímavých a hlavne náučných krížoviek. No a samozrejme tak ako v prvom kole súťaže, tak aj tento krát najúspešnejších z vás oceníme. Tak neváhajte a poďte do toho:

  • Vyriešte úlohy, ktoré nájdete v prílohe tohto článku. Nájdite a zapíšte správne odpovede podľa indícií.
  • Za každú správnu odpoveď (indíciu) dostaneš 1 bod. Pri úlohách, ktoré majú dve správne odpovede môžeš získať jeden bod za hudobný výraz a ďalší bod za jeho slovenský preklad. Za správne vyriešenie všetkých hudobných krížoviek môžeš získať 15 bodov. Pomocné texty nájdeš na webstránke školy www.zusvoderady.sk

Správne odpovede nám prosím zasielajte na e-mailovú adresu zusvoderady@gmail.com. Do predmetu správy napíšte "hudobné hádanky".