Dôležitý oznam

13.09.2021

Vážení rodičia, rád by som Vám pripomenul, že poplatok za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch a jej elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom je potrebné uhradiť najneskôr do 15.septembra 2021. V prípade, že žiak nebude mať uhradený poplatok za štúdium, nemusí mu byť umožnené štúdium až do chvíle, kým nebude poplatok v plnej výške uhradený.

Termíny ako aj výšku poplatku určuje všeobecne záväzné nariadenie obce, a my ho musíme v plnej miere plniť.

Pokyny, akým spôsobom môžete školné uhradiť, nájdete na webstránke školy: https://www.zusvoderady.sk/l/poplatok-za-studium2/ 

Ďakujem za porozumenie.

Michal Matejčík