Dôležitý oznam!

25.08.2020

Vážení rodičia, pred vstupom žiaka do ZUŠ je každý žiak povinný odovzdať dve vyplnené a podpísané tlačivá - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021. Tlačivá sú k dispozícii v odkazoch.
Bez odovzdania uvedených tlačív nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Poprosíme Vás o súčinnosť a pochopenie.
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!