DÔLEŽITÝ OZNAM

28.05.2020

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch Mgr. art. Michal Matejčík

Oznamuje

V súvislosti s usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ktoré umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka ZŠ a školských klubov detí od 1. júna 2020, že uvedený dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18.5.2020) sa vzťahuje výlučne na materské a základné školy.

Po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých okolností a možností Obec Voderady ako zriaďovateľ ZUŠ vo Voderadoch rozhodla, že Základná umelecká škola vo Voderadoch zostáva naďalej od 01.06.2020 v režime prerušenej prevádzky do konca školského roku 2019/2020.

Vo Voderadoch 28.mája 2020          Mgr. art. Michal Matejčík