Dôležité informácie

06.09.2018

Vážení rodičia,

rozvrhy hodín žiakov nemôžeme zverejňovať na našej webstránke, pretože by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu prosíme rodičov, respektíve žiakov, aby si svoj rozvrh prišli dohodnúť priamo s triednym učiteľom. Alebo telefonicky (kontakty na učiteľov nájdete na webstránke v časti učitelia)

Riadne vyučovanie v umeleckej škole začína od pondelka 10.septembra 2018.

V mesiaci september je ešte možné prihlásiť dieťa na štúdium v zuš, avšak len na umelecké odbory ktoré ešte nie sú plne obsadené. Pre bližšie informácie volajte riaditeľovi školy

Mgr. art. Michalovi Matejčíkovi na telefónne číslo 0908 477 401