DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR 2022

16.07.2022

Milí rodičia, máme za sebou v poradí štvrtý ročník denného umeleckého tábora. Verím, že sa všetkým zúčastneným deťom na našom tábore páčilo. Program sme tak ako každý rok nachystali najlepšie, ako sme vedeli, snažili sme sa deťom spraviť pestrý týždeň plný aktivít. Tento rok sme program obohatili o dva výjazdy do Trnavy a Sládkovičova. Na záver sme si spravili záhradnú párty, a okrem toho ešte množstvo ďalších aktivít...

Rád by som sa však poďakoval skvelým ľuďom, bez ktorých by sme našu akciu nedokázali tak kvalitne zrealizovať. Máme šťastie, že základná umelecká škola má množstvo priaznivcov, ktorí nás nezištne podporujú.

Ďakujem Veronike, Michalovi, Janke a Marte Veselským za prípravu libreta a celotýždňovú prácu, či už priamo s deťmi alebo prácu na prípravách jednotlivých činností. Veľmi si ich prístup vážim, nakoľko si v práci čerpali dovolenku, aby bez nároku na honorár boli súčasťou realizačného tímu nášho umeleckého tábora.

Veľké ďakujem patrí Petrovi a Eve Bombarovej, ktorí pre náš tábor získali finančnú podporu takmer 800€. Finančne nás podporili aj ďalší priaznivci, ktorí nechcú byť menovaní, za čo im takto anonymne ďakujeme.

Vďaka patrí aj pani starostke Anite Gajarskej, ktorá nás prišla pozdraviť s taškou plnou sladkostí.

Obrovská vďaka tiež patrí priateľom a kolegom Barborke, Lívii, Alenke a Michalovi za celotýždňové plné nasadenie. Aktívny prístup a more skvelých nápadov...

Už teraz sa teším na Denný umelecký tábor 2023.

Michal Matejčík