DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR 2022

21.04.2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

ZUŠ vo Voderadoch bude aj tento rok realizovať denný umelecký tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch od 11. do 15. júla (vrátane) v čase od 7:30 do 16:00 hodiny.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a uhradiť poplatok 85 €. Počet detí, ktoré do denného tábora môžeme prijať, je limitovaný. 

V prípade, že ste sa rozhodli dieťa do nášho umeleckého tábora prihlásiť, príďte osobne do ZUŠ vo Voderadoch. Priamo u riaditeľa školy môžete vyplniť prihlášku a vyplatiť poplatok. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 477 401 alebo e-mailom matejcik@zusvoderady.sk 

Rekapitulácia:

  • Cieľová skupina: žiaci ZUŠ vo Voderadoch
  • Kde sa prihlásiť: v budove ZUŠ u riaditeľa školy
  • Dátum realizácie: 11.7. - 15.7.2022
  • Čas: 7:30 - 16:00 (v piatok 15.7. len do 15:00)
  • Poplatok: 85 €

Prihlášku si stiahnite tu: