DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR 2021

28.06.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

ZUŠ vo Voderadoch bude aj tento rok cez letné prázdniny realizovať denný umelecký tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch od 23. - 27. augusta (vrátane) v čase od 7:30 do 16:00 hodiny. V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a uhradiť poplatok 70€. Počet detí, ktoré do denného tábora môžeme prijať, je limitovaný (30 detí).

V prípade, že ste sa rozhodli dieťa do nášho umeleckého tábora prihlásiť, príďte osobne do ZUŠ. Priamo u riaditeľa školy môžete vyplniť prihlášku a vyplatiť poplatok. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 477 401 alebo e-mailom zusvoderady@gmail.com.

Rekapitulácia:

  • Cieľová skupina: žiaci ZUŠ vo Voderadoch
  • Kde sa prihlásiť: v budove ZUŠ u riaditeľa školy
  • Dátum realizácie: 23.8. - 27.8.2021
  • Čas: 7:30 - 16:00 (v piatok 27.8. len do 14:00)
  • Poplatok: 70 €

Prihlášku si stiahnite tu: