Denný umelecký tábor 2019

21.06.2019

Vážení rodičia, milí žiaci. ZUŠ vo Voderadoch bude aj toto leto realizovať umelecký tábor. Denný tábor budeme realizovať v dňoch od 26.augusta do 29.augusta (vrátane) od 7:30 do 16:00 hodiny. Tábor je určený výlučne pre žiakov navštevujúcich našu umeleckú školu. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť poplatok 45€. Počet detí ktoré do denného tábora môžeme prijať je limitovaný (27 detí).

V prípade, že ste sa rozhodli dieťa do nášho umeleckého tábora prihlásiť príďte do ZUŠ najneskôr do 27.júna. Priamo u riaditeľa školy môžete vyplniť prihlášku a vyplatiť poplatok. V prípade akýchkoľvek informácii nás kontaktujte na čísle 0908 477 401 alebo e-mailom zusvoderady@gmail.com.

Rekapitulácia:

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ vo Voderadoch

Kde sa prihlásiť: v budove ZUŠ u riaditeľa školy

Dátum: 26.8. - 29.8.2019

Čas: 7:30 - 16:00 (vo štvrtok 29.8. len do 14:00)

Poplatok: 45 €

Prihlášku si stiahnite tu: