Decembrové podujatia

29.11.2018

Základná umelecká škola vo Voderadoch

Vás srdečne pozýva

na decembrové podujatia


13. december 2018 o 17:00, Kultúrny dom vo Voderadoch

Predstavenie žiakov z literárno-dramatického odboru

  • TELKA (divadelné predstavenie mladších žiakov)
  • Talentová show (divadelná šou starších žiakov)

15. december 2018 od 16:00 , Centrálna zóna vo Voderadoch

Vianočné trhy

  • Výstava a predaj výrobkov žiakov MŠ Voderady, ZUŠ vo Voderadoch
  • Predaj výrobkov a produktov od miestnych hospodárov a remeselníkov
  • Vianočný (detský) punč a aj niečo pre rodičov

18. december 2018 o 17:00, Kultúrny dom vo Voderadoch

Vianočný koncert a vernisáž

  • Výstava prác žiakov výtvarného odboru (maľba, kresba, grafika)
  • Výstava prác žiakov výtvarného odboru - keramika
  • Koncert žiakov navštevujúcich hudobný odbor
  • Moderovanie koncertu - žiaci navštevujúci literárno-dramatický odbor

19. december 2018 o 17:00, Kultúrny dom v Majcichove

Vianočný koncert

  • Koncert žiakov navštevujúcich hudobný odbor v Majcichove