Decembrové podujatia ZUŠ

03.12.2019

Základná umelecká škola vo Voderadoch Vás srdečne pozýva na predvianočné podujatia organizované našou školou.

10.december 2019 o 17:00

Vianočný koncert (Kultúrny dom v Majcichove)

11. december 2019 o 17:00

Vianočný koncert (Kultúrny dom vo Voderadoch)

17. december 2019 o 17:00

Divadelné predstavenie (Kultúrny dom vo Voderadoch)

18. december 2019 o 17:00

Triedna besiedka žiakov pani učiteľky Mgr. art. Viery Hovancovej

(Koncertná sála ZUŠ vo Voderadoch)

21. december 2019 o 17:00

Vernisáž a vianočné trhy ZUŠ vo Voderadoch

* sprievodná aktivita "RAKÚ KERAMIKA"

Centrálna zóna vo Voderadoch