Ďakujeme firme Lear

12.12.2017

Deti zo ZUŠ vo Voderadoch sa tento rok prezentovali na vianočnom večierku firmy Lear. Spolupráca s nadnárodnou firmou, sídliacou v priemyselnom parku vo Voderadoch, tento rok nabrala zaujímavé kontúry. Naše talentované deti vďaka vystúpeniu pred cudzím publikom získali novú profesnú skúsenosť, ale čo je pre školu rovnako prínosné, škola získala finančnú čiastku vyzbieranú zamestnancami spomínanej spoločnosti. Čiastka, ktorú sme získali, bola bez mála 950 € a bude použitá na vylepšenie vyučovacieho procesu.

Tento počin nie je vôbec bežný, a preto si spoluprácu a podporu firmy Lear veľmi vážime.

Verím, že táto započatá symbióza medzi biznisom a vzdelávaním bude pokračovať aj v budúcnosti.