Vianočné trhy vo Voderadoch

01.02.2017

Vianočné trhy vo Voderadoch

Základná umelecká škola vo Voderadoch bola prvou samostatnou dedinskou umeleckou školou v rámci nášho mikroregiónu. Umelecké vzdelávanie detí v obci sa vďaka tomu povýšilo na úplne inú kvalitatívnu úroveň. Umelecká škola sa razom stala určujúcou kultúrnou ustanovizňou, čoho dôkazom sú aktivity školy, ktoré v rámci celoročného kultúrneho diania v obci zabezpečujeme. Ako plynie rok, výkony našich žiakov sa stali základom tradičných podujatí, akými sú Stavanie mája, Deň matiek, Deň úcty k starším, Obecný deň, Koledníci, Vianočný koncert a mnoho ďalších. V roku 2015 sa vedenie školy v spolupráci s obcou, Jednotou dôchodcov, ako aj množstvom nadšencov rozhodlo obohatiť obecné akcie o "Vianočné trhy".

Pri príprave prvého ročníka bolo našou snahou vytvoriť podujatie, na ktorom sa ľudia neformálne stretnú pri čaji alebo varenom vínku, a zároveň si do svojich domácností môžu odniesť výrobky z keramickej dielne našej školy. Nemenej dôležitý bol pre nás charitatívny rozmer - s cieľom podporiť predajom výrobkov nielen deti navštevujúce ZUŠ, ale aj iné deti, ktoré pomoc potrebujú. Prvý ročník vianočných trhov sa v našej obci stretol s veľkým nadšením verejnosti, a preto vzrástla naša motivácia zdokonaliť túto aktivitu a opäť ju v predvianočnom čase usporiadať aj v roku 2016.

Prípravy začali už v septembri. Žiaci výtvarného odboru vyrábali od začiatku školského roka rôzne umelecké predmety, určené na vianočný predaj. Zároveň sme začali oslovovať zručných remeselníkov v obci, ktorým sme ponúkli možnosť prezentovať a predávať svoje produkty. Odozvy boli rôzne, a preto boli naše pocity s blížiacim sa dátumom trhov čoraz rozpačitejšie. Obávali sme sa, že z vianočného trhoviska sa nakoniec stane iba stôl s keramikou detí a nič viac. No verili sme ochote a nadšeniu správnych ľudí a ďalej sme naše podujatie pripravovali.

Týždeň pred Vianocami nastal deň "D", keď sme v priestoroch pred Kostolom sv. Ondreja rozbalili stany pre predajcov. Predajný priestor na našom vianočnom trhovisku sme bezplatne ponúkli všetkým ľuďom, ktorí chcú byť súčasťou peknej myšlienky. A čakali sme, či zostane podujatie len akciou školy, alebo či sa vďaka podpore iných stane podujatie celoobecným. Na naše prekvapenie prišlo toľko predajcov, že nám takmer nestačili stany a stoly, na ktorých boli vystavené produkty, určené na predaj. Prichystané stoly sa prehýbali pod váhou množstva výrobkov a predajcovia boli v stanoch natlačení plece pri pleci. Naozaj krásny pohľad na ľudí, ktorí prišli podporiť voderadské vianočné trhy!

Podujatie bolo naplánované v čase pred vianočným koncertom, organizovaným v kostole. Trhy vďaka tomu navštívili aj ľudia, ku ktorým sa správa o vianočnom predaji nedostala. Nadšenie a uznanlivé slová návštevníkov sa ťažko opisujú, no skutočnosť, že po dvoch hodinách predaja zostali stoly takmer prázdne, hovorí za všetko. Rýchlo sme zabudli na pocit zimy, ktorá v ten deň bola, a hrial nás pocit, že získané finančné prostriedky pomôžu skvalitneniu vyučovania v základnej umeleckej škole. A tiež sa tešíme, že výťažok z predaných umeleckých predmetov pomohol skrášliť vianočný čas deťom v detskom domove v Trnave.

Mgr. Michal Matejčík, riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch