Čítané inscenácie rozprávok (Barborka Bazsová)

28.04.2020
Preventívne opatrenia spôsobili, že nielen umelecké školy ale aj divadlá a ďalšie kultúrne inštitúcie museli zrušiť svoje plánované aktivity. Naša škola mala v pláne zúčastniť sa v rámci vyučovania v literárno-dramatickom odbore divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave. Žiaľ sa nám tento plán nepodarí zrealizovať, a preto sme sa rozhodli našim žiakom, rodičom a priaznivcom dať aspoň takouto formou do pozornosti zaujímavú inscenáciu.

Prostredníctvom youtubu si môžete pozrieť dve skvelé čítané inscenácie (Janko Hraško a O Janíčkovi), v ktorých sa predstavila aj naša pani učiteľka Barborka Bazsová. Verím, že si nájdete čas na zhliadnutie skvelých rozprávok.