Aktivity umeleckej školy

21.05.2018

Vážení rodičia,

čas letí ako voda a čoskoro tu máme záver školského roka. Nakoľko nás čaká sťahovanie do nových priestorov, rozhodli sme sa tradičné školské podujatia usporiadať v skorších dátumoch ako po iné roky. Verím, že nám zachováte priazeň a na podujatiach umeleckej školy sa všetci stretneme.


Aktivity ZUŠ:

7. jún 2018 o 17:00 hodine Absolventský koncert

8. jún 2018 o 17:00 hodine Divadelné predstavenie

13. jún 2018 o 17:00 hodine Záverečný koncert


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .