Advent vo Voderadoch

16.11.2021

28. november 2021 (nedeľa) Kultúrna zóna 16:00 - 20:00

17:00 Slávnostné posvätenie Betlehemu

Sprievodný program :

  • vystúpenie speváckeho zboru Farnosti Voderady
  • vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ vo Voderadoch

16:00 - 20:00 Predvianočné trhy

  • Materská škola bude ponúkať za dobrovoľné príspevky krásne výrobky v podobe svietnikov, vianočných ozdôb a dekorácií vyrobených učiteľkami spolu s deťmi a taktiež občerstvenie v podobe teplého čaju a punču pre všetkých návštevníkov .
  • Základná umelecká škola vo Voderadoch tradične pripraví bohatú ponuku keramických výrobkov, ktoré vyrobili deti navštevujúce keramický ateliér. Novinkou bude aj predaj umeleckých novoročných pohľadníc. Jedinečné pohľadnice vytvoria deti zaujímavou technikou - grafikou, ktorú sprevádza zložitý proces vyrývania do pevného materiálu. Každá jedna pohľadnica, ktorú si budete mať možnosť zakúpiť, bude originálom, a zároveň samostatným umeleckým zberateľským dielkom tvoriacim sériu. Výťažok získaný z predaja bude použitý na rozvoj a pomôcky pre deti v našej umeleckej škole.
  • Základná škola - žiaci 9. ročníka základnej školy budú predávať vianočné
    medovníky šťastia
  • Obec Voderady vo svojom stánku ponúkne varené víno , kávu a tiež sladké a slané pochutiny. Výťažok získaný z dobrovoľných príspevkov bude rozdelený pre školské zariadenia v obci .

Tešíme sa na príjemné stretnutie !

Organizácia podujatia bude podliehať aktuálne platným protiepidemickým opatreniam a v prípade potreby si organizátor vyhradzuje právo podujatie zrušiť.