10. výročie umeleckého vzdelávania vo Voderadoch

31.05.2018

Milí priaznivci umenia a umeleckého školstva. Je to až neuveriteľné, ale umelecké vzdelávanie deťom vo Voderadoch zabezpečujeme už desiaty rok. Naše malé jubileum si stále viac pripomíname na verejných podujatiach umeleckej školy, ale radi by sme ho dali do pozornosti aj širšej verejnosti.

Je až symbolické, že k desiatemu výročiu nám obec pripravila nové priestory. Radi by sme preto všetkých našich žiakov, rodičov, podporovateľov ako aj širokú verejnosť pozvali na slávnostné otvorenie a prehliadku priestorov "NOVEJ ŠKOLY", ktoré vnímame aj ako súčasť osláv desiateho výročia umeleckého vzdelávania.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v rámci programu

Obecného dňa 20.júla 2018 o 16:00 hodine.

Tešíme sa na stretnutie.

Michal Matejčík