Máme tých najlepších učiteľov.

Naša umelecká škola má tím kvalifikovaných učiteľov. Výchovne a cieľavedome pôsobíme na rozvoj ľudskej osobnosti, umožňujeme deťom trávenie voľného času s prvkami relaxu a premysleným pôsobením rozvíjame u našich žiakov umeleckú predstavivosť a tvorivosť. Naša umelecká škola je významnou alternatívou popri športových aktivitách.

Chcete, aby vaše dieťa navštevovalo umeleckú školu? Vyskúšajte to s nami!


Vaše dieťa si môže vybrať z troch umeleckých odborov.