Aktuality

V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) zriadenej obcou Voderady je mesačný príspevok určený nasledovne:

Vážení rodičia, od pondelka 11.9.2017 prebieha v umeleckej škole štandardné vyučovanie. Rozvrh výtvarného odboru si môžete pozrieť v prílohe. Žiaci prihlásení na rozšírené vyučovanie - PRÁCA S HLINOU si vyučovacie hodiny dohodnú individuálne priamo s pánom učiteľom Mgr. art. Michalom Kušíkom.

Vážení rodičia, milé deti, radi by sme Vás upozornili na rozvrh hodín v literárno-dramatickom odbore na mesiac september. Keďže sa nám prihlásilo veľa nových detí, budeme ich musieť rozdeliť do viacerých skupín. O rozdelení detí Vás bude informovať pani učiteľka Mgr. art. Barborka Bazsová.

Vážení rodičia, v školskom roku 2017/2018 je možné uhradiť školné za štúdium v umeleckej škole aj prostredníctvom internetbankingu. Pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie...

Milí rodičia a žiaci, zadeľovanie rozvrhu žiakov navštevujúcich výtvarný odbor bude prebiehať v prvý septembrový týždeň od pondelka 4.septembra do štvrtka 7.septembra v čase od 11:00 do 15:00 hod. Žiaci, ktorí v júni neodovzdali záväznú prihlášku je nutné aby tak spravili najneskôr do konca prvého septembrového týždňa. Prihlášku je možné odovzdať...

Už len niekoľko dní prosím nezabudni, čas sa kráti... Aby literárno-dramatický odbor mohlo v tomto školskom roku kvalitne fungovať, príď ho aj TY 6.septembra o 13:30 podporiť... V umeleckej škole ťa bude čakať skvelá pani učiteľka Barbora Bazsová spolu so svojimi malými hercami, ktorí ti ukážu a predstavia krásu dramatického odboru. Každé dieťa je...

letné prázdniny sa nezadržateľne chýlia ku svojmu koncu a nás čaká nový školský rok. Vyučovanie v umeleckej škole sa v školskom roku 2017/2018 začne v pondelok 4.septembra. V tento deň sa rodičia ako aj žiaci môžu u svojich triednych učiteľov v čase od 12.30 do 14.30 oboznámiť s organizáciou nového školského roka. Žiaci, ktorí navštevujú hudobný...

Základná umelecká škola vo Voderadoch vyhlasuje doplňujúci zápis do umeleckých odborov. V dňoch od 5. do 11. septembra je možné prihlásiť dieťa do nasledovných umeleckých odborov:

Literárno-dramatický odbor otvára svoju novú divadelnú sezónu. Moje milé žiačky - šikovnice, začína sa školský rok v ktorom sa na vás opäť veľmi teší vaša pani učiteľka Barborka Bazsová. Do nového školského roka som si pre Vás pripravila nové veľmi zaujímavé projekty.

Základná umelecká škola vo Voderadoch Vás srdečne pozýva na záverečné predstavenie žiakov z literárno-dramatického a tanečného odboru. Predstavenie sa uskutoční v stredu 21.júna 2017 o 19:00 hodine v sále kultúrneho domu vo Voderadoch.

Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy, v stredu 14.júna 2017 sa v sále kultúrneho domu vo Voderadoch uskutočnil tradičný záverečný koncert žiakov našej umeleckej školy. Súčasťou koncertu boli aj umelecké výkony našich tohtoročných absolventov Juraja Fatranského a Frederika Vadoviča. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť nižšie...

k dnešnému dňu evidujeme viacero neuhradených poplatkov za štúdium v ZUŠ. Prosím Vás, aby ste čím skôr školné uhradili. V opačnom prípade vaše dieťa nedostane záverečné vysvedčenie, a zároveň nebude môcť v budúcom školskom roku pokračovať v štúdiu.