Úlohy pre gitaristov VII. (Csaba Köböl)

21.05.2020

Milý žiaci posielam vám nové učivo na nasledujúce dva týždne. Dúfam, že situácia sa zlepší a čoskoro sa uvidíme v priestoroch školy.