Úlohy pre gitaristov VI. (Csaba Köböl)

11.05.2020

Milí žiaci, prinášam Vám opäť nové pokyny a úlohy. V prílohe nájdete dokumenty, v ktorých si každý žiak nájde svoju novú úlohu a tiež je potrebné pozrieť si inštruktívny text. Verím, že si úlohy precvičíte.