Úlohy pre gitaristov V. (Csaba Köböl)

30.04.2020

Milí žiaci, na webstránke školy už zakrátko nájdete pravidlá našej novej hudobnej súťaže. Žiaci ktorí ešte docvičujú predchádzajúce úlohy sa nemusia zdržiavať lúštením nových hudobných krížoviek, avšak je to na dobrovoľnosti každého z vás...

Rozdelenie úloh podľa ročníkov pre konkrétnych žiakov:

I. ročník:

Adam R.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • Ľudová pieseň - Spievanky, spievanky
 • Antonio Diabelli - Morning
 • Etuda (arpeggio) - technické cvičenie + zvuková náhrávka

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Sofia J.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • J. J. Chceme hrát na kytaru- úloha číslo 31
 • Tóny na 3. strune - tóny, cvičenie, ľudová pieseň - Spievanky

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Ema Č.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • Tóny na 3. strune - tóny, cvičenie, ľudová pieseň - Spievanky
 • Etuda (arpeggio - technické cvičenie) + vypočuť si nahrávku
 • Nové výrazy - piano, forte

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Nové učivo: zapoj sa do hudobnej súťaže, ktoré bude zverejnená na web stránke školy.

Lea Č.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • Tóny na 1 strune - tóny e,f,g,
 • C. S. Cvičení a skladby pro začátečníky op.1 - Cvičenie od 19...21, od 23...25
 • Pokračovať v cvičení teoretických úloch

Pomocné texty: RYTMUS text (zverejnený na web stránke školy)

 • C. S. Cvičení a skladby pro začátečníky op.1 - strana 3 - Tóny na hmatníku

Andrea T.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • Skladba číslo 49 - Allegretto
 • Nová skladba: č. 58 + zvuková nahrávka
 • Text - "posuvka - krížik"

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Peter Z.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

 • C.H. Wilton - Menuette
 • Tóny na 3. strune - tóny, cvičenie, ľudová pieseň - Spievanky,

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Boris K.

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Úlohy z teórie hudby: Rytmické cvičenie zverejnené na web stránke školy

II. ročník:

Nela B.

Opakovanie: skladby z predchádzajúcich týždňov, ktoré som určil prostredníctvom web stránky školy:

Nová látka - Skladba (dielo) číslo 94 (Tanec) - nauč sa naspamäť + vypočuj si nahrávku

Cvič dvomi spôsobni:

 • krát vo FORTE - hlasno, silno
 • krát v PIANE - potichu, slabo

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

III.. ročník

Samuel L.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Stupnica (G-dur)
 • Akordy (G-dur)
 • Etuda - J. Kormunda -Etuda (dielo č. 115)
 • Prednes - J. Küffner - Ländler (dielo č. 116)

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Nové učivo: Zapoj sa do hudobnej súťaž, ktorá bude už čoskoro zverejnená v aktualitách na školskej webstránke

IV. ročník

Jakub B.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Opakovanie predošlých diel (Etuda, Melódia) a cvičenia ( krátke cviky)
 • Juhoamerický waltz - prvý úsek (Prima a Secunda volta)
 • Juhoamerický waltz - druhý úsek (celé dielo) + vypočuť si nahrávku

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Sofia K.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Sprievodné diela s akordmi (4 skladby - opakovať)
 • Osvojiť si dielo Ľudová pieseň s variáciami - Ej, hop, hop + vypočuť si nahrávku (Ej, hop, hop)

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

I. ročník druhej časti

Adam B.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Rozcvička: malé barré akordy aj s pomenovaním akordov
 • Nová skladba - Etuda sextoly + vypočuť si nahrávku

Sextola (definícia) : Rytmická skupina šiestich nôt

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

Natália F.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Veľké barré akordy durové (základný akord E dur) molové (a - mol) akordy vymenovať
 • Úlohy - Hudobné štýli v 20. Storočí
 • Nová skladba - Etuda sextoly + vypočuť si nahrávku

Sextola (definícia) : Rytmická skupina šiestich nôt

Pomocné texty: TEMPO, RYTMUS, INTERPRETÁCIA + úlohy (na každé 2 týždne jeden text)

III. ročník druhej časti

Dominik K.

Opakovanie: Pokračuj v nacvičovaní úloh, ktoré som určil v ostatnom týždni (článok na web stránke školy z 20.apríla 2020)

 • Stupnice molové nájdeš v knihe J.Jirmal - strana 54 (a - mol, e -mol, h - mol, fis - mol, cis - mol)
 • Stupnice mollové s krížikom + Kadencie (T, S, D, D7,T) - zahrať z 2 spôsobmy
 • J.Jirmal - strana 42 - Etuda Allegretto- a-mol (dielo 107) - pozor na prstoklady

Nové učivo: Zapoj sa do hudobnej súťaž, ktorá bude už čoskoro zverejnená v aktualitách na školskej webstránke